Kaspersky - ovlašćeni distributer srpski engleski
Skip Navigation Links
POČETNA STRANA
VESTI
PROGRAM IN-FORMO
KONTAKT

Gde drugi počinju sa cenama, mi smo odavno prestali, gde drugi prestaju sa kvalitetom - mi tek počinjemo...ISTORIJAT PREDUZEĆA

Preduzeće IN-FORMO D.O.O. sa današnjom delatnošću kompjuterskog programiranja i pružanja knjigovodstvenih usluga osnovano je 08.06.2005. godine.
Koreni današnjeg preduzeća potiču još iz daleke 1986.godine od osnivača u Novom Sadu, koji su napravili program za privredu i izradili softver za Radio-televiziju Beograd i specijalni zavod "Čigota". Početkom devedesetih prodaja softvera se uglavnom odnosila na banke kao što su Vojvođanska banka i Novosadska banka kao i kod osiguravajućih društava. U tadašnje vreme, preduzeće je imalo petoro zaposlenih. Što se tiče pokrivenosti tržišta, preduzeće je poslovalo pretežno na tržištu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kroz saradnju sa privredom: specijalni zavod "Čigota", "YU-LUCAS" (delovi za automobile), "Pollino", GIK "1.MAJ", "Eko Grafo Duga" i "Color Press". Marketinška strategija podrazumevala je oglašavanje u novinama ("HALO" oglasi). Lokacije na kojima se tada poslovalo bile su profitni centri: Novi Sad (sva softverska rešenja u DOS-u), Lapovo, Beograd i Ljubovija.
U junu 2000. godine zbog potrebe za radom u Windows okruženju, urađeno je rešenje za glavnu knjigu za firmu "Feršped" (prvu implementaciju su sproveli Dejan Vujić i Radivoj Radulović). Godine 2003. preduzeće se uglavnom razvijalo i stvaralo finansijske prihode preko održavanja sistema za druge firme, a manje od prodaje sopstvenog programa. U avgustu 2003. godine, Dejan Vujić i Aleksandar Radulović otpočeli su razvoj Windows aplikacija za banke i osiguravajuća društva. U tom periodu poslovanje se pretežno vezivalo za osiguravajuća društva: "Imperijal osiguranje", "TOP GUN osiguranje", "Auto Nena", "Milenijum osiguranje", "STANKOM osiguranje" i "SIM osiguranje". Tokom 2004. godine instalirana je prva Windows aplikacija u agenciji "Radaković" (Beograd), a zatim i u preduzeću "Kriška" (Bijeljina). U tom periodu preduzeće je sarađivalo sa oko 20 klijenata. Nakon toga, poslovanje se proširuje i na preduzeća sa apotekarskim uslugama: zdravstveni centar "Vršac", dom zdravlja "Dr Milorad Vlajković" (Barajevo) i studentska poliklinika u Novom Sadu.
Krajem 2004. godine razvijen je posebni segment programa za ugostitelje. Prvi program instaliran je u restoranima: "Bali", "Šešir moj" (Skadarlija), "Naja" i "Dača". Godine 2005. poslovanje se pretežno odnosi na privredu: "Panjković" akademija, Auto centar "Marković", "Dukla trading". U junu 2005. godine, manje organizacione jedinice su se udružile u današnji IN-FORMO D.O.O. sa sedištem u Ljuboviji. Program je u ovom periodu sadržao delove za: finansijsko poslovanje, robno poslovanje, obračun zarada, osnovna sredstva i blagajničko poslovanje. U tom periodu bilo je troje zaposlenih u preduzeću.
U periodu od 2006. godine do 2010. godine klijenti preduzeća su bili: "VITRO group", motel "Džep", "Nachos", "Podravka" (deo programa za carinsko poslovanje), "Ultra Sun", K.D.S. (Novi Sad). U 2010. godini preduzeće posluje na lokacijama: Beograd, Ljubovija i Lapovo. U Beogradu je danas tim preduzeća IN-FORMO koji radi na kompjuterskom programiranju uz ponudu programa koji se može koristiti u vođenju knjigovodstveno-agencijskog poslovanja, poslovanja u oblasti privrede, zdravstva, javno-komunalnog poslovanja i sl.